top of page

100. YILDA UTAK Hakkında

100. Yılda UTAK-Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Kongresi, merkezi başkent Ankara’da bulunan Uluslararası Toplum Araştırmaları Merkezi (Derneği)’nin gerçekleştirdiği bir kongredir. UTAMER, Ulusal ve Uluslar arası düzeyde araştırmacılar ve akademik personellerin desteklediği ve amacı ilmi hayata değer katmak olan bir kuruluştur. 100. Yılda UTAK da merkez bünyesinde gerçekleştirilecek olan kongreler serisinin dördüncüsüdür ve yüz yüze- çevrim içi olarak Ankara’da gerçekleştirilecektir. Yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilecek olan 100. Yılda UTAK 5 sempozyum alanına sahiptir.  Bu sempozyumlar; Sosyal Bilimler Sempozyumu-Spor Bilimleri Sempozyumu-Eğitim Bilimleri Sempozyumu- Turizm ve Gastronomi Sempozyumu ve Dil Bilimleri Sempozyumu'dur. İlgili sempozyumlar da kendi içerisinde Bilim Dallarına ayrılmaktadır. Buradaki amaç bilim şölenine ilgili sempozyum alanı içerisinde yer alan tüm branşların etkili ve eşit bir şekilde katılımıdır.

bottom of page