top of page

 

DİL BİLİMLERİ SEMPOZYUMU SORUMLUSU

 

Dr. Nuriye Karakaya YILDIRIM
(Kırıkkale Üniversitesi)

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Aral Duvan (Kırıkkale Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Gamze Erdem Coşgun (Amasya Üniversitesi)

Öğr. Görevlisi Dr. Nur Gedik Bal (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Öğr. Görevlisi Dr.  Sakine Ceylan Phiri (Kırıkkale Üniversitesi)

Öğr. Görevlisi Dr. Sema Turan (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

Öğr. Görevlisi Ramazan Şen ( Kırıkkale Universitesi)

bottom of page