top of page

 

EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU

 

Sempozyum Sorumlusu
 

Dr. Öğr. Üyesi Özcan EKİCİ
(Dicle Üniversitesi)


SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU (Siirt Üniversitesi)
Prof. Dr. Cemal AKÜZÜM (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Durmus KILIÇ (Atatürk Üniversitesi)
Doc. Dr. Mehmet EROĞLU (Fırat Üniversitesi)
Doc. Dr. Alper KASKAYA (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Doç. Dr. Abdülbasit SEZER (Dicle Üniversitesi)

•Doç. Dr. Veli BATDI (Gaziantep Üniversitesi)

•Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRKOL (Dicle Üniversitesi)

•Dr. Öğr. Üyesi Meral ÖNER SÜNKÜR (Dicle Üniversitesi)

bottom of page